Friday, January 6, 2017

Sơ Kết Tài Chánh Hội Ngộ 2016
CHS NGUYỄN HUỆ HẢI NGOẠI
Blog: nguyenhuehaingoai.blogspot.com
Email: nguyenhuehaingoai@gmail.com

SƠ KẾT THU & CHI
Hội Ngộ 2016 - CHS Nguyễn Huệ Hải Ngoại
------------

     I/- THU
       01- Mạnh Thường Quân (DS-MTQ):                                               11,635.00
       02- Bán vé 3 ngày Hội Ngộ:                                                            18,130.00

                                        Cộng                                                              29,765.00
    II/- CHI  
       01- Nhà hàng Thứ Sáu + bọc ghế (09/12):                                       5,116.00
       02- Nhà hàng Thứ Bảy + bọc ghế (10/12):                                      11,091.00
       03- Rượu đỏ + nước lọc:                                                                     403.00
       04- Security Thứ Bảy (10/12):                                                             150.00
       05- Du Ngoạn Chủ Nhật (11/12):                                                         549.00
       06- Ban Nhạc + âm thanh Thứ Sáu (09/12):                                       450.00
       07- Ban nhạc + âm thanh Thứ Bảy (10/12):                                        500.00
       08- Lì xì 3 ca sĩ thiếu nhi (Thứ Bảy 10/12):                                           60.00
       09- Dợt văn nghệ (ẩm thực):                                                                 60.00
       10- Đoàn vũ Hoa Tiên (Thứ Sáu 09/12):                                             300.00
       11- Chụp hình Thứ Sáu + Thứ Bảy (2 đêm):                                       400.00
       12- Quay Phim Thứ Sáu + Thứ Bảy (2 đêm):                                     800.00
       13- Khách sạn (BTC tiếp tân):                                                             516.00
       14- Taxi Đưa & Đón Thầy Cô và Đồng Môn:                                       300.00
       15- Giấy phép mở hội Santa Clara county:                                           40.00
       16- In check Nguyen Hue High School:                                                14.00
       17- Thiệp Mời + bì thơ (vé 2 đêm):                                                     351.00
       18- 2 Banners:                                                                                     320.00
       19- Bảng Ghi Nhớ Thầy, Cô (award):                                                  259.96
       20- Bảng tên (BTC):                                                                              49.41 
       21- Hành chánh:                                                                                 160.00 
       22- Các khoản linh tinh:                                                                      190.00    
       
                                     Cộng                                                                22,079.37
  

    III/- KẾT TOÁN
         - Cộng Thu:                                                                                  29,765.00
         - Cộng Chi:                                                                                   22,079.37
       
         - Nhập quỹ NHHN (còn dư):                                                       07,685.63

    IV/- DỰ CHI
          1- Đặt làm 250 bộ DVD (2 đêm Hội Ngộ):                                   2,000.00                                 để tặng Thầy Cô, MTQ và Đồng Môn tham dự                                  
          2- Cước phí gửi 250 DVD ở Mỹ và nước ngoài:                         1,000.00                                                  
     Sau khi hoàn tất việc gửi tặng DVD và tổng kết tài chánh, BTC Hội Ngộ 2016 sẽ chấm dứt trách nhiệm và tự động giải tán.
   
     Vì lý do nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2017 nên BTC báo cáo Sơ Kết Tài Chánh (Thu, Chi) Hội Ngộ 2016 - CHS Nguyễn Huệ và Thân Hữu có phần hơi chậm trễ.

     Kính mong quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và Thân Hữu thông cảm cho.

     Trân trọng Thông Báo,

     San Jose, ngày 05 tháng 01 năm 2017

     TM. Ban Tổ Chức
    
     Đặng Duy Nhượng
        Hội Ngộ 2016 - CHS Nguyễn Huệ & Thân Hữu
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
******* 
STT
Họ Và Tên
Ủng Hộ
Ghi Chú

01
T/C Phạm Xuân Cầu
$ 200
   (100+100)

02
T/C Nguyễn Khoa Đằng
100


03
T/C Bửu Đôn
100

        
04
T/C Nguyễn Đức Giang
100


05
T/C Đặng Thị Mỹ
100


06
T/C Trần Quốc Nam
150


07
T/C Ngô Càng Phương
200
   (100+100)

08
T/C Nguyễn Đình Quỹ
100


09
T/C Đặng Ngọc Sinh
100
   Bệnh

10
T/C Lê Chí Tế
200
   VN

11
T/C Lê Ngọc Thiều
100
   Cô Thiều dự

12
T/C Phan Văn Tùng
100


13
T/C Hoàng Quang Vỵ
100


14
A/C Trần Hữu An
500


15
A/C  Phạm Lan Anh
200


     16
A/C Đặng Ngọc Bổng
100


17
A/C Nguyễn Đình CaiMy
200


18
A/C Cái Hùng Chi
200


19
A/C Lê Ngọc Chi
100


20
A/C Phạm Quang Chiểu
100


21
A/C Lê Thị Cúc
50


22
A/C Phạm Bích Diệp
50


23
A/C Lý Kim Lan & Dung
500
   (300+200)

24
A/C Lê Nguyễn Hằng
200


25
Anh Hoàng Hiệp
200
   Thân hữu

26
A/C Trần Tử Hòa
100


27
Anh Yên Hòa
100
   Nhà thơ

28
A/C Đặng Kim Hùng
50


29
A/C Tăng Hùng
1,000


30
A/C Phước & Hương
20


31
A/C Nguyễn Cống Huy
200


32
A/C Nguyễn Quốc Khánh
100


33
A/C Đặng Đình Khuê
200


34
Chị Ngô Bảo Kiếm
100
   Thân hữu

35
Chị Lê Ngọc Tường Lan
100


36
A/C Lê Minh Lâm
100


37
A/C Hàng Tuyết Liên
100


38
A/C Nguyễn Kim Loan
100


39
A/C Nguyễn Lực
50


40
Chị Nguyễn Thị Mai
90
   (50+40)

41
A/C Trần Martin (Trọng)
200


42
A/C Hồng Ngô Nga Mỹ
100


43
A/C Hàn Lợi Nguyên
100


44
Chị Nguyễn Nhạn (Nancy)
100


45
Ca sĩ Phương Như
100
   Thân hữu

46
Chị Nguyễn Kim Oanh
100


47
A/C Hoàng Thanh Phước
200


48
A/C Lưu Phúc Phương
50


49
A/C Hà Ngọc Quỳnh
100


50
A/C Nguyễn Trần Tấm
100


51
Anh Thái (Grand Fortune)
300
   Nhà hàng

52
A/C Trần Hoàng Thân
500


53
A/C Nguyễn Hữu Thống
300


54
A/C Cao Thị Cảo Thơm
100


55
BS Đặng Phương Trạch
200
   Thân hữu

56
A/C Hà Công Trí
1,000


57
A/C Mạnh Đình Trọng
500


58
A/C Nguyễn Mộng Tuyết
50


59
A/C Nguyễn Hồng Vân
50


60
Chị Trương Phương Vân
100


61
Chị Võ Minh Vui
200


62
A/C Hoàng Yến
100


63
A/C Ẩn danh
400
   San Jose

64
A/C Ẩn danh
200
   Nam Cali

65
A/C Ẩn danh
25
   San Jose

65
Mạnh Thường Quân
$ 11,635
No comments:

Post a Comment