Tuesday, November 14, 2017

GiậnXin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị thưởng thức
nhạc phẩm CỨ NHƯ NGƯỜI XA LẠ. 
Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Ca sĩ Tâm Thư

CỨ NHƯ NGƯỜI XA LẠ, Thơ Hồng Thúy, Nguyễn Hữu Tân, Tâm Thư


7:06


No comments:

Post a Comment