Friday, November 17, 2017

Thầy TôiXin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị thưởng thức
nhạc phẩm NGÀY XƯA HOÀNG THỊ. Ca sĩ Quang Dũng, Thanh Trúc, Loan Châu

NGÀY XƯA HOÀNG THỊ - Quang Dũng, Thanh Trúc, Loan Châu

5:43


No comments:

Post a Comment