Friday, November 24, 2017

Giúp Đỡ Khẩn Cấp - Danh Sách Ân Nhân (24-11-2017)

GIỚI THIỆU
Kính thưa quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu
Hưởng ứng lời kêu gọi của Diễn Đàn NHHN xin giúp đỡ cho gia đình ông Lê Khoa, quê quán tại Đồng Xuân, Phú Yên, đang định cư tại thành phố San Jose. Gia đình bị hỏa hoạn, vợ và 2 con chết, ông Khoa bị phỏng năng, mới tỉnh lại nhưng chưa nói được. Quý thầy, cô, đồng môn và thân hữu đã nhanh chóng gửi tiền giúp đỡ. 
Dưới đây là Danh Sách quý vị ân nhân (tính đến ngày 24-11-2017). Nếu có sự sai sót, xin quý vị vui lòng cho biết ngay để kịp điều chỉnh. Xin thay mặt cho gia đình nạn nhân, chân thành tri ân quý vị Ân Nhân. Xin Ơn Trên phù hộ, ban bình an và may mắn đến với quý vị và gia đình.
Trân trọng
NHHNHình gia đình ông Lê Khoa (vợ và 2 con chết - ông Khoa bị phỏng nặng)
Giúp Đỡ Gia Đình Bị Hỏa Hoạn (Lê Khoa)
DANH SÁCH QUÝ VỊ ÂN NHÂN
(đến ngày 24-11-2017)
*******

STT
Họ Và Tên
Giúp Đỡ
Địa Phương

01
Nguyễn Huệ Hải Ngoại
$ 400
San Jose
x
02
T/C Nguyễn Đức Giang
100
Đan Mạch
x
03
T/C Đặng Ngọc Sinh
100
Quận Cam

04
A/C Phạm Hồng An
200
Los Angeles

05
A/C Phạm Hồng Nga
100
San Jose

06
A/C Ngô Ái Minh
100
San Jose

07
A/C Hoàng Thanh Phước
200
San Jose
x
08
A/C Phạm Lan Anh
50
San Jose
x
09
A/C Lê Thị Hảo
50
San Jose
x
10
Chị Nguyễn Thị Mai
50
San Jose

11
A/C Steve Võ Thái Sắc
300
Dulac

12
A/C Đỗ Ngọc Tiên
50
San Jose
x
13
A/C Trần Hoàng Thân
100
San Jose
x
14
A/C Phan Long Vinh LMP
100
San Jose
x
15
A/C  Hồ Tâm & Sa
100
San Jose

    16
A/C Nguyễn Trung Châu
100
Florida

17
A/C Lê Nguyễn Hằng
100
San Jose

18
A/C Nguyễn Hồng Điệp
50
San Jose

19
A/C Nguyễn Huyền
50
San Jose

20
A/C Nguyễn Quý
50
San Jose

21
A/C Nguyễn Ngọc
20
San Jose

22
A/C Hòa
10
San Jose

23
A/C Hàn Tuy Xát
100
Nam Cali
x
24
Chị Lý Kim Dung
100
San Francisco
x
25
A/C Phạm Hồng & Thanh Thủy
100
San Jose
x
26
A/C Long & Mai
100
San Jose
x
27
Chị Phạm Bích Ngọc
50
San Jose

28
T/C Ngô Càng Phương
100
San Jose
x
29
Chị Mười
100
San Jose
x
30
Thầy Thích Nguyên Trí
100
Nam Cali

31
Thầy Trần Quốc Nam
150
Milpitas
x
32
T/C  Đặng Thị Mỹ
50
Santa Clara
x
33
A/C Thanh Le & Rose Le
100
VA
x
34
A/C Nguyễn Hựu & Thanh Vân
100
Santa Ana
x
35
A/C Lý Kim Lan
100
San Francisco
x
36
37

3,630


38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
65


No comments:

Post a Comment