Thursday, November 23, 2017

Đôi Dòng Với Anh

GIỚI THIỆU
Kính thưa quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu.
Nhà thơ PHAN MINH CHÂU, CHS Nguyễn Huệ đột ngột từ giã cõi đời, người thân yêu trong gia đình, thân quyến, họ hàng, thầy  cô, đồng môn và bạn bè để về an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.
Thương tiếc người bạn tốt, các anh chị thi hữu trong Vườn Thơ NHHN đã mượn thơ để tiễn biệt anh. Xin mời quý thầy cô và quý anh chị cùng chia sẻ "niềm đau" này của đồng môn Hoài Võ qua bài thơ ĐÔI DÒNG VỚI ANH.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
No comments:

Post a Comment