Tuesday, November 7, 2017

Em Có NgheXin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm BÓNG DÁNG NGÀY XƯA
Ý thơ: Phạm Quang Vinh
Nhạc: Hoàng Khai Nhan
Ca sĩ: Quang Dũng
Thực hiện: Hoàng Khai Nhan

Bóng Dáng Ngày Xưa

5:18


No comments:

Post a Comment